Dette er skoleveien til barn på Ljan: – Vi frykter det vil skje en alvorlig ulykke

Trafikkforholdene i Ljabruveien er livsfarlig for myke trafikanter, mener nabolag på Ljan. Ifølge Ruter handler det til syvende og sist om hensynet til pendlere fra Enebakk.