OSLO: Onsdag 6. mai har i bystyret et ekstraordinært møte, der de behandler flere omstridte saker som ble utsatt på forrige møte.

Lokalt gjelder dette kostnadsrammen for nye Manglerud bad og aktivitetshus, om det skal åpnes for å fravike Sæter-planens høydebestemmelser i reguleringsplanen for kvartalet Ekebergveien 231-235 og ikke minst E6 Oslo øst som er et punkt i klimastrategien byrådet har lagt frem.

Du kan lese mer om disse sakene her:

Les også

Manglerud bad skal koste 682 millioner - hvorfor er det ikke flere parkeringsplasser?