(Avisa Oslo) Det gamle havnebygget på Akershusstranda er over hundre år gammelt, og trenger sårt til en oppussing. Nå er arbeidet i gang, og arbeidet med det verneverdige bygget skal gjøres på mest mulig miljøvennlig måte.

Skur 38, oppført i 1915 som lagerbygg for Den Norske Amerikalinjen og er tegnet av arkitekt Bernt Arlet Christian Lange. Det ble bygget om til hovedkontor for Oslo Havn i 1987.

Bygget er ikke oppgradert siden, og har derfor behov for en tidsriktig rehabilitering og en innvendig modernisering.

LES OGSÅ: Flere reagerer på overdreven bruk av salt på veiene - Christina på Nordstrand må dekke til gjerdet sitt med presenning

Skal løfte hele området

Bygget står på Byantikvarens gule liste og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. Men det legger ikke en demper på miljøambisjonene, snarere tvert imot. Bygget skal nemlig rehabiliteres etter sirkulære prinsipper. Eksisterende konstruksjoner skal bevares der det er mulig og oppgraderes bygningsfysisk for forlenget levetid, melder Oslo Havn i en pressemelding.

Det kommunale foretaket har ambisjoner om at oppussingen skal bidra til utviklingen av området. Skur 38 ligger i et historisk bygningsmiljø, med Fiskehallen og den gamle kornsiloen i umiddelbar nærhet.

Når bygget nå rehabiliteres har Oslo Havn satt i gang en stor kartleggingsprosess for å avdekke hvilke bygningsdeler som egner seg til gjenbruk i prosjektet eller i andre prosjekter. FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg legges til grunn.

– FutureBuilt er Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse prosjektene i byggenæringen. Oslo Havn har høye miljøambisjoner. Derfor er vi svært glade for at Skur 38 nå blir synliggjort som ett av forbildeprosjektene til FutureBuilt, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Leier ut toppetasjene

Pia Bodahl, fungerende daglig leder i FutureBuilt, er glad for å få Oslo Havn som en samarbeidspartner.

– Produksjon av byggematerialer medfører store miljøbelastninger, og FutureBuilt vil gjerne ha flere prosjekter i porteføljen med fokus på sirkulærøkonomi. Vi trenger utbyggere som går i front så vi får vist at det er mulig for byggebransjen å gi et solid bidrag til det grønne skiftet, sier Bodahl.

Havnebygget skal romme halvparten av Oslo Havns vel 100 ansatte, og datterselskapet Hav Eiendom.

Det er de to øverste etasjene som skal leies ut, her er det rundt 900 kvadratmeter som skal leies ut til en eller to aktører.

I første etasje vil det etableres felles kantine som vurderes å være i kombinasjon med kafèkonsept for publikum med mulighet for uteservering. Det planlegges også et besøkssenter for Oslo havn og store representative møterom.