Dette sykehjemmet på Nordstrand får en halv million til tiltak mot ensomhet – se hva pengene skal brukes til

Midtåsenhjemmet får penger til å kjøpe blant annet nettbrett og hyre besøksverter.