Mange irriterer seg over at ikke alt mediene skriver er åpent for alle på nett. Vi ser det nesten daglig når vi poster såkalt plussede saker på vår egen Facebook-side - enten det handler om biblioteket, eller svømmehallen.

Ofte er argumentet at «dette er jo så viktig, at det må alle få lese».

Nordstrands Blad var tidligere både en gratisavis, og en abonnementsavis. Mange har vært vant til å få mye lokalt stoff uten å betale for det. I dag er Nordstrands Blad en abonnementsavis. Det er blant annet fordi fallet i annonsemarkedet har vært stort for hele bransjen de siste årene, også for oss. Skal vi overleve, så er brukerbetaling veien å gå. Du må betale for å lese oss, akkurat slik du må betale for å kjøpe en kaffe, eller se på Netflix. Verken husleie, eller lønn til journalister dukker opp av seg selv.

Tiden vi går inn i vil bli krevende for en rekke bransjer, også for mediebransjen. Det er grunn til å tro at annonsemarkedet vil falle ytterligere. Seks at ti mediebedrifter sier allerede at det er aktuelt med permitteringer i nær fremtid.

Vi i Nordstrands Blad ønsker å være her også etter koronakrisen. Derfor er vi helt nødt til å legge en del av stoffet vårt bak pluss. Hvis vi åpner opp alle typer nyhetssaker, er det liten grunn til å betale for et abonnement. Følger man argumentet om å legge alt det viktige åpent, og dermed det «uviktige stoffet» til de som betaler, så kan vi like gjerne legge ned først som sist.

Jeg håper at dere synes det er behov for jobben vi gjør, og jeg opplever at dere setter pris på å ha en lokalavis.

Lokalavisen vil være en viktig kanal fremover, også for å få ut livsviktig informasjon. Derfor gjør vi et unntak og legger disse sakene åpne for alle: Dette er artikler om antall smittede, klare råd fra helsemyndighetene og offentlige instanser, samt informasjon som for eksempel rammer infrastrukturen. I tillegg har vi to direktestudioer på forsiden av noblad.no – en nasjonal og en lokal feed – hvor vi hele tiden oppdaterer nyhetsbildet åpent.

Saker om konsekvenser av koronakrisen er derimot forbeholdt abonnentene. Det kan være saker som handler om lokalt næringsliv, hamstring, intervjuer med folk i karantene, eller helsepersonell, samt hvordan man best kan innordne seg hjemme i en krise.

Vi har dermed en litt annen og mer åpen profil på stoffet vårt enn vanlig – nettopp for at alle skal nås med viktig informasjon. Jeg håper at dere setter pris på det, samtidig håper jeg på en forståelse for at vi også gjør alt vi kan for å holde liv i avisa. Vi bretter uansett opp ermene for å følge det lokale nyhetsbildet og gi dere verdifull informasjon.

Les også:

– Alle barn bes om å være mest mulig hjemme, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg

Psykologspesialist og samlivsterapeut Frøydis fra Nordstrands råd: Dette bør dere snakke om nå

Arild er smittet av korona. Nå vil han at folk skal vite hvor subtile symptomene er

Legene på Best Helse jobber skift for å unngå korona: – Jeg antar at vi kommer til å bli smittet, sier Ola Sand