Disse varene er «alltid» på salg - advarer mot tilbudsfelle

Noen varer er oftere på salg i dagligvarebutikkene enn andre, og vi har sett på noen av disse.