Stillingen som politimester i Oslo politidistrikt ble i høst lyst ut, etter at Beate Gangås ble sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Hun søkte stillingen etter at daværende PST-sjef Hans Petter Sjøvold trakk seg med umiddelbar virkning i kjølvannet av VGs avsløringer om oppbevaring av ulovlige våpen.

Gangås hadde da vært politimester i Oslo siden 2019, en stilling der hun også etterfulgte Sjøvold.

Fire navn på søkerlista

Totalt var det seks søkere til stillingen som hadde søknadsfrist 4. desember. Ifølge søkerlisten som Politidirektoratet har lagt ut på sine nettsider har én mannlig og en kvinnelig søker trukket sine søknader, og det gjenstår derfor fire navn på listen:

  • Ahmed Alisawi (33)
  • Steinar Langholm (59)
  • Ida Melbo Øystese (54)
  • Arne Hammersmark (58)

Blant de fire er Ida Melbo Øystese, som i dag er politimester i Øst politidistrikt. Politiforum, som omtaler søkerlisten til jobben som politimester på sine nettsider, trekker frem Øystese som den mest aktuelle kandidaten til stillingen.

Arne Hammersmark er i dag visepolitimester i Innlandet politidistrikt, mens Steinar Langholm er sorenskriver og tidligere politimester i nedlagte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Begge disse har også relevant erfaring.

33-åringen Ahmed Alisawi er ifølge søkerlista «Direktør for yrkes- og utdanningslærere ved Høgskolen» og har postadresse i Khanyounis, Det palestinske området.

De øvrige søkerne har registrerte adresser i henholdsvis Stavanger, Drøbak og Lillehammer.

LES MER: