Ellinor Margrethe Eide fylte 100 år på sin navnedag, første sommerdag – 14. april 2023.

Hun er en av de første som flyttet inn i seniorboligene i Lerdalsgrenda Borettslag sammen med sin mann, Reidar Eide i 1988. Dessverre fikk de bare 2 år sammen der før Ellinor ble enke samme år som hun ble pensjonist i 1990. Ellinor har vært engasjert i Prinsdal Pensjonistforening, og som frivillig på eldresenteret, fra hun flyttet inn i Prinsdal og helt frem til hun var godt over nitti år. Hun sørget også for å samle naboene i grenda til kaffekos på «Lilleplassen» flere somre på rad.

Før Prinsdal bodde de i sine ungdomsår på Sinsen før de bygget hus på Ljan og der de etter hvert fikk 4 barn som alle var med i Ljan Skoles Musikkorps i perioden 1954 -1979. Det er nok mange som fortsatt husker igjen «fru Eide» som primus motor for korpsets tombola og kakelotteri helt frem til midten av 80-tallet.

Ellinor har en stor familie rundt seg med 4 barn/svinger, 6 barnebarn/siger, 12 oldebarn og 2 tippoldebarn!

Dagen ble feiret med storfamilien på den ærverdige Ljan Stasjon – der den flotte bygningen også kan feire 100 års jubileum i år!