BJØRNDAL: Etter å ha vært sammen med flere andre som hadde stått bak skyteepisoder på Lambertseter, Jordal og Bjørndal kvelden før, skulle den 35 år gamle norskpakistaneren parkere bilen i et garasjeanlegg i Seterbråtveien på Bjørndal. Hjulet satte seg fast, og han fikk hjelp da han skulle inn.

– Aggressiv og truende

En av dem som kom til unnsetning, var den 31 år gamle Piotr Waclaw Gaj, som like etter skulle bli skutt med en maskinpistol av type R4 som lå i bilen.

I tingretten fortalte 35-åringen at han ble irritert over at Gaj ga opp å hjelpe til etter kort tid. Ifølge tiltalte oppsto det både munnhoggeri og basketak mellom de to. Ifølge tiltalte ble avdøde aggressiv og truende. Det var da han skal ha tatt ut våpenet for å skremme hjelperen, men kom til å løsne et fatalt skudd.

Drapet skjedde 12. mars 2018.

Støttes ikke av video

I Oslo tingrett ble 35-åringen dømt til 13 og et halvt års fengsel. Retten trodde ikke på tiltaltes forklaring og dømte ham for forsettlig drap. Overvåkingsvideoer viser hva som skjedde rett forut at skuddet gikk av, men ikke selve drapshandlingen.

– Videoen gir etter rettens oppfatning ingen støtte til hans forklaring om at han faktisk ble redd fordi Gaj oppførte seg truende. [..] Det er ikke noe som tyder på at han var aggressiv og sint, han virket heller avventende og litt oppgitt. Da tiltalte hadde tatt fram våpenet, viser videoen at Gaj vegret seg ved å holde hendene beskyttende opp foran seg, heter det i dommen som ble avsagt 14. oktober i fjor.

Stor kraft

Retten kom også fram til at tiltalte ikke kunne «komme borti» avtrekkeren ved et uhell. På denne type Stengun kreves det stor kraft for å gjøre avtrekk. Oslo tingrett legger vekt på at drapet ble begått uprovosert og overfor en tilfeldig person som både hadde hjulpet tiltalte og kom tilbake for å hjelpe mer.

Statsadvokat Andreas M A Strand opplyser til NTB at det ikke er meldt inn nye viktige momenter i saken før ankesaken kommer opp i Borgarting lagmannsrett 15. juni.

– Det er påberopt noen vitner som ikke møtte i tingretten, men så vidt jeg vet, er det ikke kommet nye momenter i saken, sier Strand.

– Meget alvorlig hendelse

I tingretten ble 35-åringen dømt til å betale avdødes foreldre til sammen 400.000 kroner i oppreisning og noe over 50.000 kroner i erstatning til NHO forsikring.

Tiltalen mot 35-åringen lyder på forsettlig drap.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som omfatter skyting i det offentlige rom der det er mennesker til stede, og som får døden til følge. Det er en meget alvorlig sak, sier statsadvokat Andreas M A Strand til NTB.

Borgarting lagmannsrett har satt av fem dager til behandlingen av saken.