Da Egil Anders og Eva Wyller med barna Truls, Ferdinand og Even kom til Nordstrand i 1960, kom de også til en menighet som tok vel imot dem og som de kom til å bety mye for.

Rett bak ham lå en doktorgrad i filosofi og farens død. Men det var tre opplevelser som 16-åring som ble bestemmende for livet hans. I gymnaset i Stavanger traff han kvinnen i sitt liv, Eva, og hun fant ham. Da faren ble sendt i konsentrasjonsleir i Tyskland, flyttet familien inn til sitt landsted i Ryfylke. Der fant han farens boksamling av Platons verk. Blant naboene var det bønder som var arbeidsomme og nøysomme haugianere. Det var første gang agnostikeren Egil kom i nærkontakt med kristne, og han trivdes blant dem. Selv dyrket han frukt og bær på eiendommen.

Dette var hans ballast, da de flyttet hit. Både han og hans kone var på vei til tro og leste Bibelen sammen. Barna ble døpt og de to fikk velsignelse over sitt ekteskap, inngått i Paris i 1954. I kirken gikk han selv til nattverd for første gang, begynte i bibelgruppe hos rektor Hans Bovim og fant også sin plass på bedehuset. Gjennom årene holdt han lærerike foredrag og taler begge steder.

Men stillingen på Universitetet som dosent i filosofi var krevende. I 1968 ble han professor i antikk idéhistorie og var det til han gikk av i 1995. Hjemme satt Eva og gikk igjennom alt han skrev og ga ham råd. Tysk kunne hun også.

Omkring 1970 gikk Egil sammen med en venn inn for å invitere til Huskonserter på Menighetshuset ved skolen. Det var mange musikere her som sikkert kunne delta med noe. Etter noen år kom også flere av landets beste solister hit.

På samme tid ble Egil med å arrangere kveldssamlinger i kirken på søndag for å synge, be for menigheten og lese tekster.

Det kom båtflyktninger fra Vietnam til Norge på slutten av 70-tallet. Egil ville hjelpe og fikk et tomt hus på Nedre Bekkelaget til disposisjon. Ungdom fra menigheten hjalp til å pusse det opp. Det flyttet inn fem vietnamesere der.

I 1980 omkom sønnen Even i en trafikkulykke i Vestfold. Det var et slag for familien, særlig moren. Even hadde vært aktiv i barnearbeidet. Derfor opprettet foreldrene «Evens minnefond». Hans Jørgen Hagen er styrer og forteller: ”Mange er dem som opp gjennom årene har søkt og mottatt midler fra fondet. Speideren. Ungdomsklubber. Barnehagen. Barneklubber. Og mange andre. Det er fremdeles midler igjen.”

I 1991 feiret Nordstrand kirke og menighet sitt 125-årsjubileum. I den anledning gikk Egil sammen med komponisten Knut Nystedt inn for å lage et spill med tekst fra Salomos Høysang. Det ble oppført i en fullsatt Trefoldighetskirke og ble en sjelden begivenhet med fargerike dansere og klanglig mangfold.

Samme år ble menighetssenteret ved siden av kirken ferdig. Det var bekostet av menigheten selv, blant annet ved salg av menighetshuset ved skolen.

I år 2000 ble Egil A. Wyller slått til ridder av 1. klasse av St. Olavsordenen for sin innsats i filosofiens verden. Hans målsetting hadde vært å lære sine landsmenn å tenke og handle under kjærlighetens medmenneskelige perspektiv.

I 2015 var det klart for neste jubileum, året da både Eva og Egil fylte 90 år. Dagen ble feiret 24. april på Egils fødselsdag, som en kulturfest på det gamle menighetshuset. Salen var fullsatt med venner fra Universitetet og lokalmiljøet, og takketalene var mange.

Derfor var det vemodig å delta i begravelsen med bare 50 maskerte mennesker til stede i kirken og uten anledning til å få minnes hans velsignede liv i menighetssalen etterpå. Men å lyse fred over hans gode minne er mulig!