Ekebergparken og Ekebergskogen - dette er to områder som i dag ikke stelles, angivelig for de er fredet. Nå, etter et par år uten stell ser man resultatet.

Begge skogene er bare et rot, pistrete løvskog vokser opp over alt, stier gror igjen og all utsikt er forsvunnet og store trær ligger veltet. Det går ikke an å leke fritt for barn og for oss som har gått der en stund (mer enn 60 år), er begge skogene ødelagt.

Selv fredede hus og natur må stelles og holdes vedlike. Det blir helt misforstått at fredning av skog gjør at den ikke må røres. Den skogen som ble fredet, er ikke den vi har i dag.

Denne mangelen på skjøtsel gjør at blomstene (hvitveis, blåveis og liljekonvall) ikke får sol. Deretter blir mangelen på blomster årsaken til at bier og humler ikke trives. Da er det ikke nok med en og annen blomsterkasse på gatene i Oslo. Så vil krattskogen dø og det er bare en jungel igjen.

Ønsker man slike områder, må det gjøres inne i Østmarka eller Nordmarka, lang fra vanlige turgjengere, ikke i parkområder nær bebyggelse. Ekebergparken er en suksess, på tross av alle protestene og er en park som gleder alle, men tilgroingen er en skamplett.

Bildeserie

Se alle kunstverkene i Ekebergparken her