Vi må klare å ha to tanker på samme tid. Vi må bevare og samtidig kvalitetssikre utvikling, og behov for fremtiden. Vi må sikre ivaretakelse og bruk av sletta, samtidig som behov for skole og tilgjengelige idrettslokaler er essensielt, både for å ivareta nærskolene sine skrik om vedlikehold og plassbehov, i tillegg til tilbud for barn og unge i fritiden.

Planene til Campus Ekeberg er godkjente i plan og bygg.

Spørsmålet om det kan eller ikke kan bygges er avklart. Det er lånegaranti som har vært det store spørsmålet i denne omgangen, ikke om det skal eller ikke skal bygges ut. Den debatten har vært, og her stemte Høyre ja, i tillegg til å ha vært en av pådriverne. Høyre støttet lånegarantien i finanskomiteen da risikovurdering ikke finnes like stor som byråden vil ha det til, da kommunen i verste fall vil sitte igjen med et bygg av høy verdi, som kommunen selv trenger. Avgjørelsen heller til politisk interesse fremfor muligheter innen kommuneloven.

Kjernen er samarbeid

I sitt svar begrunner Raymond Johansen og Omar Samy Gamal i byrådssak 254/22:

«Et vedtak om tilsagn om kommunal garanti over bestemte beløpsgrenser skal godkjennes av Statsforvalteren.»

Vi i Folkets Parti (Fnb) tok oss tid til praten med Statsforvalteren som byrådet viser til i sin begrunnelse for avslag. Statsforvalteren var på dette tidspunktet ikke framlagt saken. Det vil si at mulighetsrommet ikke er benyttet, heller ikke er nye tall vurdert. Her ligger kjernen i sak Campus Ekeberg nå.

Kjernen i denne saken er lånegaranti og sikring av skolelokaler og idrettshall for nærskolene, samtidig som det bygges ny idrettshall. Kjernen er samarbeid.

Kjernen er tilpasning til kommunens behov og politikeres ønsker, som har tatt flere år med justeringer i planer og høye kostnader. Høyre har her vært en av pådriverne til dette prosjektet. BU leder går her imot eget parti i denne saken, selv om saken i dag dreier seg om lånegarantien. Alle er vi enige om at sletta ikke skal ytterligere utbygges, men i byggeplanene som har tatt årevis å utrede, har hensynet økende innbyggertall, og hensynet til skolebehov i nærmiljøet veiet tungt. Det er viktig å kunne balansere, ivareta og utvikle.

LES OGSÅ: Campus Ekeberg: – Man bør ikke overlate til en fotballklubb å overta skolebyggingen i Oslo

Ekebergsletta skal være for alle, også barn i alle aldre

Akkurat nå roper nærskolene om hjelp grunnet dårlig inneklima som gjør elever og lærer dårlige, og manglende plass og vedlikehold er stort. Bystyrerepresentant Britt Fossum, og ny fylkesleder i Oslo for Folkets Parti, Anita Celin Nymark, har vært i dialog med skolene i området. Arbeidsvilkårene til Osloskolene sine elever og lærere ville aldri blitt akseptert på andre arbeidsplasser i byen vår. Hvorfor behandle skolene dårligere?

Dette handler om forebygging av våre barns fremtidige helse, ivaretakelse av læreres arbeidssituasjon, og bistand til kommunen som har etterslep av vedlikehold på 76 Osloskoler. Saken handler ikke om at private skal overta skoledrift. Ei heller om en byggetillatelse. Den er allerede avgjort og godkjent.

LES OGSÅ: Campus Ekeberg fikk NEI til lånegaranti i bystyret: – Toget er definitivt ikke gått

Det handler om å tilrettelegge for samarbeid og bistand slik at prosjekter som allerede er utsatt vedlikeholdt, og endring av skolebygg får hjelp av lokale krefter. Lokale, kvalifiserte, og kunnskapsrike krefter som kan bidra til at vi ikke får flere utsettelser. Dette handler om å rydde opp i en politisk oppvask over år, og tilrettelegge for gode, og forutsigbare rammer for våre samarbeidspartnere i nærmiljø. Folkets Parti står sammen med BU -leder i å forhindre nedbygging av sletta, men vi må sørge for å rydde opp i politisk dårlig håndarbeid som skaper utsettelser og utrygge rammer for nærskoler, lærere, elever og lokale krefter.

Spare for å investere i felles utvikling med samme mål

Kommunen vil selv kunne spare midler ved å innfri en lånegaranti i et allerede godkjent prosjekt, slik at kommunen selv kan fokusere på vedlikeholdsetterslepet de har forsømt. Ved at andre tar regningen for å skaffe kommunen lokaler som sikrer god standard på bygg som kan forebygge helsen til våre barn, kunne kommunen fått i både pose og sekk, og lettere gjennomført vedlikehold på sårt trengende skoler. Lånegaranti ville sikret færre utsettelser, lavere kostnader for kommunen, og bedre vilkår for nærskolene. Kjernen på dette stadiet er forsømmelse av nærskoler, utrygge rammer for frivillige, rotete politiske prosesser, manglende oppfølging av «allerede» godkjente prosjekter, og dårlig økonomisk styring. Her må det ryddes opp.

LES OGSÅ: BSK bygger hall selv om Campus Ekeberg henger i en tynn tråd: – Vi har ikke jobbet i fire år for moro skyld