EKEBERG: Nylig sendte EKT Rideskole og Husdyrpark ut en pressemelding om at stedet står på randen av konkurs.

Begrunnelsen er at avdragene på et næringslivslån på fem millioner kroner hvor Oslo kommune står som kausjonist har begynt å løpe.

Lånet tok EKT opp etter å ha fått et tilskudd på 20 millioner kroner av Oslo kommune til rehabiliteringer i perioden 2009-2010. Pengene brukte EKT til å pusse opp ridehuset, hvor blant annet 80 funksjonshemmede i dag får ridefysioterapi.

Bjørnar Moxnes (Rødt) tar nå saken et skritt videre.

Teknisk konkurs

– Kommunen må betale ned lånet på fem milloner kroner. EKT kunne laget noe billig og stygt, men de valgte å pusse opp ridehuset så det står i stil med resten av bebyggelsen rundt her, sier Moxnes til forsvar for EKTs prioriteringer.

EKT Rideskole og Husdyrpark AS har søkt Oslo kommune om økt driftsstøtte, og ber om at lånet på fem millioner kroner blir dekket. Husdyrparken får i dag 300.000 kroner i driftsstøtte årlig, og søker om 900.000.

Bedriften er ifølge informasjon EKT har offentliggjort nå teknisk konkurs, og lever på nåde takket være et privat lån på 500.000.

Renter og avdrag på lånet på fem millioner tapper bedriften for 48.000 kroner i måneden. Banken vil forlenge avdragsfriheten hvis kommunen forlenger garantitiden tilsvarende, men det vil ikke Oslo kommune.

LES OGSÅ: Fant lykken med gassen Gunnar

Bred støtte til EKT

Moxnes besøker ofte husdyrparken sammen med datteren Maia (3).

– Dette er et av få steder datteren min og andre barn i Oslo får møte og oppleve husdyr på denne måten. Vi skal bli cirka 200.000 flere innbyggere i byen fram til 2020. En liten oase som EKT har veldig stor verdi, mener Moxnes.

Han er ikke alene om å mene det.

– Det er bred støtte til EKT på tvers av partiene. De fleste i byrådet har vært her med barna sine en eller annen gang. Spørsmålet er om de nå forstår alvoret? spør Moxnes.

En foreldreaksjon for EKT ble startet etter 19. mars, den holdt informasjonsmøte 24. mars.

En underskriftskampanje ved navn «Leve EKT» på underskrift.no har i skrivende stund samlet 706 signaturer, og facebooksiden «Leve EKT» har så langt fått 455 «likes».

Spurte byrådet

I spørretimen på bystyremøtet 25. mars stilte Moxnes spørsmål om EKTs fremtid.

– Målet for EKT er å gi de besøkende bedre psykisk og fysisk helse gjennom ridning og kontakt med dyr. De har over 100.000 solgte billetter per år, og har hatt et sammenhengende tilbud om ridefysioterapi i 48 år. (...) Hvordan vurderer byråden EKTs økonomiske situasjon? Vil byråden sørge for fortsatt drift ved EKT? Hva konkret vil byrådet foreta seg? var utspillet fra Rødts bystyremedlem.

Byråd Stian Berger Røsland (Høyre) svarte følgende:

– Jeg tror alle som har barn og har hatt barn har stor glede av å være på EKT. EKT har vært et viktig tilskudd i Oslos barne- og ungdomstilbud, og også til personer som trenger ulike former for rehabilitering. (...) Jeg er gjort kjent med at det er innkommet en søknad fra EKT til kommunen, og den vil selvfølgelig byrådet behandle og fremme i egnet form til bystyret. Vi arbeider også med en egen sak om hvordan støtteordninger til denne typen virksomhet i sin alminnelighet skal være i Oslo.

LES OGSÅ: EKT fikk ny hest av Lions

Kritisk til prioritering

I spørretimen rettet Moxnes også et kritisk søkelys mot en av Oslo kommunes nylige økonomiske prioriteringer.

– Når det kommer til prioriteringer så jeg forrige uke at byrådet vil bruke 42 millioner kommunale skattekroner på å betale nesten hele regninga for engangsarrangementet X-games i Oslo. Det er bra at byrådet er rause, men man kan kanskje se igjen på hva de er rause med, uttalte Moxnes under spørretimen.

Han lurte videre på om det kommer noe i revidert budsjett eller budsjettet for 2016 som kan sørge for fortsatt drift av EKT.

– Jeg kan ikke forskuttere hva byrådet vil anbefale når det gjelder dette tilskuddet, men det vil selvfølgelig bystyret bli tatt del i på egnet måte, avsluttet byråd Røsland (H).