EKT rideskole på Ekeberg er truet av konkurs – kan bli reddet i revidert budsjett: – Det er krise for hele byen om EKT forsvinner, sier Britt Fossum i FNB

Bystyrepolitiker Britt Fossum fra Nordstrand vil kjempe for EKTs fremtid og mener en kulturarv vil gå tapt om rideskolen og husdyrparken nå må legges ned. – De må få hjelp, dette er en hastesak, sier hun.