Pauline Grundvig Dahl og Marius Dammerud Arnesen (se bilder) er elever ved Lambertseter vgs og har lenge følt usikkerhet med tanke på hva de skal velge av utdanning etter vgs. Dette var bakgrunnen for at de meldte seg på et kurs som Bekkelaget Rotary finansierer og derfor var gratis for deltakerne. Kurset het DittNyeJeg og annonserte at det hadde som mål å gi deltakerne økt innsikt i seg selv.

På spørsmål om hva de fikk ut av kurset, svarer Pauline: «Kurset lærte meg ting om meg selv jeg ikke var klar over fra før av. Jeg fikk innsikt i hvordan jeg påvirkes av andre i forskjellige situasjoner, og hva jeg kan lære av dette. Kurset ga et godt innblikk i hvordan jeg kan endre på ting i mitt eget liv i forhold til hva behovet mitt er/hva jeg trenger mer eller mindre av».

Marius nikker og gir uttrykk for å være helt enig og legger til «Under de tre dagene med kurset, fikk jeg spørsmål som jeg alltid har hatt lyst til å bli spurt om. Det er ikke et vanlig kurs som spør om hva du tenker om forskjellige ting, og hvilke ting du liker best, men det går inn i dybden på hvem du virkelig er, og hva og hvem som har formet deg til deg. Kurset ga meg mye selvinnsikt og læring om hvem du virkelig er. På spørsmål om de ikke har fått denne type undervisning på Lambertseter, svarer begge benektende og Pauline sier «På vgs får vi masse informasjon om hvilke utdanningsmuligheter som finnes, men lite om hvordan vi skal bli mer kjent med egne ressurser og verdier.»

De som ønsker mer informasjon om kurset, kan melde seg på til Bekkelaget Rotarys møte tirsdag 13. desember klokken 19 i Bekkelagshuset. Her vil kursansvarlig informere om mål og innhold i kurset.