Kjære miljøpartiet SV og Miljøpartiet de Grønne. Dere er i posisjon til å lette hverdagen til tusenvis av mennesker. Vær så snill å hjelpe oss.

Saken gjelder kollektivtrafikken på Østensjø, en bydel der bussens konkurransekraft mot bil er av den dårligste i hele Oslo (Kilde: Asplan Viak).

Et enstemmig bydelsutvalg her på Østensjø har to ganger bedt bystyret om å prioritere en ekspressbuss fra vår bydel til sentrum. Det er uttrykk for en reell krise i kollektivtilbudet i vår bydel. Et forslag om ekspressbusser ligger på bordet. Det har bred støtte fra opposisjonen, men Høyre blokkerer en løsning sammen md byrådspartnerne (Ap, SV og MDG). Miljøpartiet sitter med miljøbyråden og nøkkelen til å løse saken. SV har alltid hevdet de er et miljøparti. Derfor henvender vi oss til dere.

For vi som jobber for ekspressbussen får høre fra byrådet at de ikke kan overstyre Ruter. Det fryktes en slags presedens, der initiativ av vår type skal føre til folk i andre bydeler tar liknende initiativ. Da åpner man en dør som kan føre til at de mest ressurssterke vinne fram politisk på bekostning av de ressurssvake, hevdes det. Mulig det.

Men slik argumentasjon stiller demokratiet sjakk matt: Om vi ikke engasjerer oss i enkeltsaker, taper vi. Dersom vi engasjerer oss i enkeltsaker, taper vi også.

Systemet er ikke perfekt. Ruter kan i likhet med andre etater gjøre feil som det er nødvendig å korrigere.

Kartet over viser kollektivtransportens konkurransekraft mot bil. Det generelle bildet et at tilbudet er best på Oslo vest og dårligst på Oslo øst. Når noen fra Oslo øst da sloss for et bedre tilbud, er det verd å lytte til.

Ser man nærmere på kartet, ser man også at det er vår bydel som kommer aller dårligst ut: Området vest for Østensjø, langs Enebakkveien, er markert som en brun flekk på kartet. Det er den bydelen der kollektivtransporten står seg aller dårligst mot bilen. Skal byrådet klare å redusere biltrafikken, slik det ønsker, er det nettopp i bydeler som vår, man må ta initiativ.

Reelle alternativer til bilen må på plass. Dette burde være en kjernesak for MDG og SV.

Selvfølgelig har vi i innbyggeraksjonen tatt opp saken med Ruter. Men Ruter tenker her bedriftsøkonomisk. De har lagt opp linje 70 som en melkerute helt ned til Schweigaards gate, slik at den skal få størst mulig kundegrunnlag totalt sett. Det skaper er svært dårlig tilbud, for oss som bor på enden av linja.

Bydelen vår trenger et mer differensiert tilbud. Og løsningen vi har foreslått er både billig og enkel: Vi ber om en prøveordning der annenhver avgang i rushtiden er ekspressbusser som kjører tunnelen ned til kollektivfeltet i Kong Håkon den Vs gate. Dette vil halvere reisetiden for bussen og dramatisk bedre dens konkurransekraft mot bil. Kostnaden er lav, da man kan bruke eksisterende personell og busser. Konsekvensene for andre brukere av linje 70, er minimal.

Dersom en etat, eller kommunal bedrift, svikter i leveransene, er det etter vårt syn byrådets plikt å gripe inn. I så måte kan ingen etater/kommunale bedrifter fritas helt fra å bli "overstyrt" ved behov. Innbyggerinitiativ er slik sett en luftekanal som kan brukes til å varsle om feil og mangler i systemet.

Vår bønn til dere er at byrådet tester ut det vi foreslår. Etter tre år med saksgang, trenger vi ikke mere utredninger. Vi trenger beslutninger.

En ettårig prøveordning vil avklare om ekspressbusser er det som skal til for å bedre kollektivtrafikken i vår bydel. Dersom prøveordningen (mot formodning) viser seg å ikke fungere, vil det være lett for Ruter og bystyret å reversere den.

24. mai behandles vårt forslag i bystyret, etter forslag fra Rødt og Venstre. Miljøpartiet sitter med byråden og nøkkelen til å løse denne saken. SV har alltid vært opptatt av Oslo øst, rettferdig fordeling og miljø. Vær så snill å vurdere saken fordomsfritt og ordentlig før den går til behandling i bystyret. Ekspressbusser vil dramatisk bedre kollektivtilbudet på aksen Skullerud-Ryen-Sentrum, og vil lette hverdagen til mange tusen mennesker i vår bydel. Vi stoler på at dere!