Gå til sidens hovedinnhold

En by for de mange, ikke for de få

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken lanserer Oslo SV en rapport som viser at Oslo er en delt by. Innbyggerne på vestkanten har i snitt høyere inntekt, mer formue, større boliger, bedre skoleresultater, lavere arbeidsledighet og mindre fattigdom enn bydelene på østkanten. Samtidig ser vi også at det er store ulikheter innad i bydelene på vestkanten, og at fattigdom ikke kun eksisterer på en side av byen.

Forskjellene i gjennomsnittlig årsinntekt per innbygger mellom våre bydeler, som ligger vegg i vegg her sør i Oslo, er på smått vanvittige 220 000 kroner. Hvis vi ser på forskjellene mellom områder innad i bydelene blir differansen enda større, og en person bosatt på Bekkelaget tjener i snitt over dobbelt så mye som en person bosatt på Bjørndal, drøye ti minutters kjøretur unna. Disse enorme forskjellene i inntekt gir seg utslag i sosiale forskjeller, noe ulikhetene i barnefattigdom er et klart og tydelig eksempel på. For mens bare 5% av barna i bydel Nordstrand vokser opp i fattigdom gjelder dette over 30% av barna i Søndre Nordstrand.

Så store forskjeller i inntekt og levekår tror ikke vi at noen av de flotte folka som bor her i denne delen av byen egentlig ønsker. Vi tror at vi alle deler de samme drømmene, den samme hengivenheten til våre felles grøntområder, fjorden, gledene over å se barna våre utfolde seg på idrettsarenaene og på ulike kulturarenaer og ønskene om et godt liv for oss selv og dem vi er glade i. Ingen, vi gjentar ingen, skal trenge å vokse opp i fattigdom i Norge i dag. Så store forskjeller som dem vi ser i Oslo er et resultat av politisk vilje, eller forsømmelse gjennom mange år med borgerlig styre av byen og landet. År preget av et styre for de få, ikke de mange.

Oslo har med rødgrønt styre og byråd tatt fatt på jobben med å utjevne forskjellene. Vi har fått 900 flere lærere, 3000 nye barnehageplasser, flere ansatte i eldreomsorgen og - ikke minst - satt i gang tiårets største nye velferdsløft og innført gratis aktivitetsskole til 17.500 barn over hele byen.

Men for å virkelig gjøre noe med de sosiale forskjellene i Norge, i Oslo og i Oslo sør-øst krever det en regjering som spiller på lag, og kraftfulle nasjonale tiltak. Dessverre gjennomfører ikke dagens regjering slike tiltak. Tvert imot. Dagens regjering bidrar til å forsterke forskjellene, også i Oslo, og innfører målrettede tiltak rettet mot fattige, i stedet for å redusere forskjeller.

SV går derfor til valg på å sette inn en rekke konkrete og offensive tiltak for å bekjempe forskjellsutviklingen i Norge og i byen vår.

Det viktigste tiltaket vi som samfunn kan gjennomføre for å utjevne forskjellene er et mer omfordelende skattesystem. Mer skatt til de med mest, mindre skatt til de med minst. Så enkelt. Da får vi som fellesskap mer ressurser til å sette inn tiltak som beviselig gjør forskjellene mindre, til gode for alle!

Vi kan for eksempel gjøre SFO/AKS gratis for alle i hele landet. Og vi kan gjennomføre en tannhelsereform sånn at alle får råd til å fikse tennene sine. Vi kan i tillegg fikse boligmarkedet og gjøre det mer rettferdig, reversere regjeringas usosiale kutt, som det hensynsløse kuttet i brillestøtten, og gjeninnføre en profittfri velferd, sånn at pengene det offentlige bruker på tjenester til innbyggere faktisk går til tjenester til innbyggerne, ikke til superprofitt for globale investeringsfond og andre kommersielle aktører.

Forskjellene i byen vår skal ned. Det rødgrønne byrådet er allerede i gang. Men skal vi få forskjellene videre ned, så trengs en ny regjering med på laget.

Les også

Sjekk om nabo'n vil på Stortinget – du finner nesten hundre lokale navn på valglistene