Etter korona-avlysning i 2020 kan Ormsund Lions igjen ønske velkommen til julekonsert med Oslo Politiorkester i Ormøy kirke onsdag 8. desember. Dette er den 15. konserten hvor Politiorkesteret stiller opp gratis slik at hele inntekten av konserten kan gå til et humanitært formål.

I år har orkesteret med seg Liva Balsløw som gjesteartist. Liva (Liv Tori) har vokst opp på Ulvøya, men bor i dag i Oppegård med mann og to barn. Hennes interesse for musikk, sang og komposisjon startet allerede i barneårene. 5 år gammel startet hun i Nordstrand barne- og ungdomskor der gleden for sang utfoldet seg over de neste 10 årene, - kombinert med timer hos sangpedagog. Hun hadde sang som «hovedinstrument» på musikklinjen ved Manglerud videregående skole. Liva synger i dag i ensemblet «Tryllefløytene» i Oppegård som er kjent for sine oppsetninger med folketoner, operaer, popmusikk, og musikaler.

Liva var i 9 år elev ved Barat Dues institutt med fiolin som hovedinstrument. 8 år gammel skrev hun sin første låt, - og mange flere har det blitt. «If you wanna go» som nå er arrangert for korps, et arrangert som uroppføres her, kan også høres på Spotify i en studioversjon. Liva trives best i sjangeren pop, men har skrevet låter i de fleste sjangere. Å skape en fengende og spennende melodi er det Liva har hovedfokus på når hun skriver. De bærer derfor ofte preg av å være melodiøse og rytmiske.

Inntekten fra årets julekonsert går i år til Lions Rød Fjær aksjon hvor det blir en landsdekkende bøsseaksjonen 12. og 13. februar 2022.

De innsamlede midler fra aksjonen skal gå til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Senteret arbeider for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av funksjon, etnisk bakgrunn og bosted.

BHSS ble bygget i 1970 takket være det økonomiske bidraget fra den første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966. Ildsjelen Erling Stordahl bidro til at det norske samfunnet på 1960-tallet gjennomgikk en holdningsendring i synet på funksjonshemmede, og på deres rett til å få leve et aktivt og sosialt liv fylt med arbeid, kultur, idrett og friluftsliv.