Endelig skal denne veien på Manglerud gjenåpnes

I løpet av kort tid blir Wetlesens vei gjenåpnet ved Plogveien. Arbeidene med ny gang- og kjørevei inn til Manglerud skole- og idrettsanlegg vil pågå en stund til.