Engasjerte naboer holdt en vellykket ryddeaksjon i Smedbergbekken sammen med Østensjøvannets Venner søndag 7. april og plukket rundt 500 kilo søppel.

Hele Smedbergbekken, som er en av de største tilførselsbekkene, ble ryddet fra Abildsømyra til Østensjøvannet.

I og rundt bekken lå alt fra sykkel, bildekk, bilseter, jernrør, handlevogn og mye plast, tekstiler og diverse annet søppel. Som en av de største bekkene inn til Østensjøvannet kan dette potensielt være veldig skummelt for dyrelivet ved vannet.

At så mange som 40 barn og voksne dukket opp for å plukke søppel sier mye om engasjementet rundt plukking av søppel og ivaretakelsen av fuglelivet i området.

Hold Norge Rent bidro med poser og hansker, og Rusken og NCC bidro til henting av avfallet etter plukkingen.

Før ryddingen holdt Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner et innlegg om bekkens historie. Kristin Sandaker, leder av Østensjø bydelsutvalg, snakket om viktigheten av grønne valg for å ta vare på naturen vår.

Etter ønske fra alle de engasjerte plukkerne blir denne oppryddingen nå et årlig initiativ. Vi oppfordrer også alle som vil til å arrangere ryddeaksjonen i sine nabolag, enten det er i bekker og elver eller langs vei. Det nytter å plukke søppel, slik at det ikke havner i havet eller i dyremager hvor det ikke hører hjemme.

Hvert minutt havner en mengde plast tilsvarende en lastebil i havet, og 80 % av søppelet i havet kommer fra land. Plukkes søppelet før det kommer så langt gjøres en enorm forskjell.

Takk til alle som møtte opp for å plukke og rydde Smedbergbekken. Dere har gjort en fantastisk innsats og stor forskjell for naturen og dyrelivet i området!