(NETTAVISEN): Leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai. Forhandlingene har dratt seg ut, flere ganger til langt på natt.

Regjeringen er avhengig av støtte fra SV for å få flertall for budsjettet. Men særlig bistand har gjort det vanskelig å bli enige.

Slik påvirker revidert statsbudsjett deg:

  • Sosialhjelpen justeres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent
  • Innføring av moms på elbiler som har et kjøpsbeløp på over 500.000 kroner
  • Karensåret fjernes for arbeidsavklaringspenger
  • Midlertidig regelverk om bostøtte videreføres ut året, som gjør at flere får bostøtte

Enigheten inneholder også at det ikke skal bores etter olje nær- eller i iskanten, kommuner og fylker får kompensert merutgifter i sammenheng med pandemien fem til første halvår 2022, regjeringen skal fremme forslag om nedskalering av store motorveiprosjekter frem mot 2023 og 500 millioner kroner er satt av til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i 2022.

I revidert budsjett økes også bistandsbudsjettet med 2,5 milliarder, Forskningsrådet får bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål enn de som er innen deres portefølje og det er enighet om en ny eksportstrategi.

I alt har punktene nevnt over en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner.

Innfører moms på elbiler til over 500.000

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag, ble det klart at elbil-momsen innføres på elbiler som koster over 500.000 kroner. Momsen innfører kun på beløpet over denne summen.

Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes, opplyser partiene i en pressemelding.

SV gikk imot bistandskutt

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen opp til å bruke fire milliarder kroner fra bistandsbudsjettet på flyktninger i Norge. SV mente det var helt feil å kutte i bistand til fattige andre steder i verden og heller bruke pengene her i landet.

– Vi har fått gjennomslag for 2,5 milliarder ekstra til bistandsbudsjettet. Vi ønsker fra SV sin side i utgangspunktet å skjerme all bistand fra kutt, og vi skulle helst ha sett at kostnadene for å ta imot ukrainske flyktninger til Norge ble dekket inn blant annet ved å skrinlegge planlegging og utbygging av dyre og klimafiendtlige motorveiene, sa Kaski på pressekonferansen.

SV har også krevd at regjeringens forslag til revidert budsjett må bli bedre på klima og fordeling.

Senker ikke drivstoffavgiftene

I Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen bekrefter Sps medlem av finanskomiteen, Geir Pollestad, at det ikke vil kuttes i drivstoffavgiftene, til tross for at Norge for øyeblikket har verdens nest høyeste drivstoffpriser. Mange plasser på Østlandet må man om dagen ut med over 27 kroner for en liter med drivstoff.

Før valget i fjor høst var drivstoff noe Sps politikere ved gjentatte anledninger dro frem som. Parlamentarisk leder i partiet, Marit Arnstad sa blant annet at Sp ikke kunne sitte i en regjering der literprisen på bensin krøp over 20 kroner.

Har forhandlet på overtid

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag. En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen – som også er siste dag før Stortinget tar ferie.