Oslos grønne byråd heier fram kjøretøyer med elmotor. Det er vel og bra. Men disse kjøretøyene tar i stadig større grad over våre fortau, til tross for milliardsatsing på egne kjørefelt for sykler og liknende. Det synes farligere for de mykeste trafikantene å bevege seg på fortauet enn å krysse veien når en møter sparkesykler i 20-30 km/t.

Det må vel være mulig med begrensning av utleie av sparkesykler til kun et par selskaper etter anbud og kontrakt med Oslo kommune.

Kanskje det er på tide å etablere fortau eksklusive for fotgjengere?

Ulykker med personskader øker i omfang. Hvorfor kreves det ikke en ansvarsforsikring for kjøretøyer med elektrisk motor?