Gå til sidens hovedinnhold

Et pensjonsforlik som fjerner underreguleringen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På tirsdag 10. november foreslo Fremskrittspartiet å innføre en massiv pensjonssatsing som innebærer at pensjonister skal få samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere. Der Arbeiderpartiet satte i gang pensjonsranet via pensjonsreformen i 2011 så foreslår Fremskrittspartiet nok en gang å fjerne underreguleringen av pensjonen.

Oslo syd med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø består av hele 28000 personer som er i alderen 60 år og oppover. Dette er borgere som har bygget opp vårt land, der mange allerede er blitt pensjonister. I 2011 innførte Arbeiderpartiet pensjonsreformen som satte i gang underreguleringen av pensjonen. Pensjonsreformen, eller også kalt for pensjonsranet, har svekket våre eldre sin økonomi i flere år.

Reformen fra 2011 merkes spesielt på lommeboken til pensjonistene. Pensjonen blir regulert i takt med lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng. Dette gjør at ved hvert lønnsoppgjør sakker de eldre etter. Flere år har reallønnsveksten vært så lav at alderspensjonene faktisk har gått ned om man også tar til høyde for prisstigningen i samfunnet.

Fremskrittspartiet har foreslått gjentatte ganger å fjerne underreguleringen og motvirke konsekvensene av pensjonsreformen, mot Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne sine stemmer. Denne uken har vi igjen, via vårt alternative statsbudsjett, i samarbeid med SV, kommet med nok et forslag om å fjerne underreguleringen. Vi vil bruke 2,5 milliarder kroner på å sikre pensjonistene samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere.

Det burde være rett og rimelig at borgere som har bygget opp vårt land skal få en rettferdig og verdig alderdom. Med pensjonsreformen i 2011 har de dessverre fått sin økonomi sterkt svekket. Fremskrittspartiet foreslår i vårt alternative budsjett å fjerne underreguleringen, som vil komme alle eldre i Oslo syd til gode.