Et sjøfly har kantret ved Nesodden

Av

En person som var om bord er tilsynelatende uskadd.