Eva Bettum (42) fra Ljabru, Nordstrand: - Jeg må kunne le litt av meg selv