Feberpoliklinikken for Østensjø og Søndre Nordstrand åpnet mandag ettermiddag

Innbyggere i Søndre Nordstrand og Østensjø har fått en felles feberpoliklinikk på Holmlia. Bydelene presiserer at dette ikke er et drop-in-tilbud, men at man må henvises til timeavtale.

DEL

HOLMLIA: Oslo kommune har nå åpnet en rekke feberpoliklinikker for å avlaste legevakten og fastlegekontorene. Bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand samarbeider om en felles klinikk i Ravnåsveien på Holmlia, som åpnet på ettermiddagen mandag 23. mars.

- For å bli undersøkt på feberpoliklinikken, må du ha henvisning fra fastlegen eller koronatelefonen. Dette er ikke et drop-in-tilbud, presiserer bydelsoverlege Anne Stine Garnes i Bydel Søndre Nordstrand.

Feberpoliklinikken på Holmlia skal sørge for sikker undersøkelse av innbyggere fra Østensjø og Søndre Nordstrand bydeler ved mistanke om koronasmitte. Hvis du har milde symptomer, så skal du holde deg i hjemmeisolasjon.

Bemannes av helsepersonell fra bydelene

- De fleste kan ikke bli undersøkt fysisk av egen fastlege fordi de kan smitte andre. Derfor gjør Oslo kommune det nå mulig for fastlegene og koronatelefonen å henvise pasienter til undersøkelse når telefon eller videomøte ikke er tilstrekkelig. Klinikkene blir bemannet av leger, sykepleiere og helsepersonell fra bydelene, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

- Det viktigste for oss alle nå er å hjelpe de syke, og ivareta smittevern for pasienter og helsepersonell. Jeg er imponert over den innsatsen og stå-på-viljen vi møter hos alle i byen vår i denne krevende situasjonen. I denne sammenhengen er det særlig legene, sykepleierne og helsepersonellet som stiller seg i første rekke som jeg vil trekke fram, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Åpningstider for feberpoliklinikkene er fra klokken 12-20 hver dag. Bydelene presiserer at det av smittevernhensyn er svært viktig at folk ikke møter opp uten avtale.

Derfor må østensjøfolk til Holmlia

Nordstrands Blad har tidligere spurt hvorfor østensjøinnbyggere må reise så langt og forbi feberpoliklinikken til Bydel Nordstrand for å komme til klinikken på Holmlia:

- På grunn av kort frist måtte det bli et lokale som allerede hadde de nødvendige fasilitetene som en vanlig legekontor. Det hadde de på Søndre Nordstrand. Bydel Østensjø hadde ikke egne egnede lokaler som kunne tas i bruk så raskt, svarte beredskapsansvarlig Eric Brugman i Bydel Østensjø.

- Vi tror at det er lettere og drifte en klinikk i samarbeid med andre bydeler med hensyn til bemanning, turnus og tilgjengelige legeressurser, sier Brugman.

Bydel Nordstrand ønsket å ha en klinikk i egen regi og hadde egnede lokaler.

    Artikkeltags