Asbjørg Javnes Lyngtveit kommer i Nordstrand Blad 6. mai med uriktigheter om Høyres T-banealternativ.

Høyres T-banealternativ dreier seg ikke som Lyngtveit påstår om bare å bygge holdeplasser i sentrum. Høyres løsning bygger et T-banetilbud fra der du er til dit du skal; uansett hvilket startpunkt på T-banen du har. Og den vil samtidig øke gjennomstrømmingen i T-banesystemet og redusere biltrafikk både på Ring 2 og Ring 3, i motsetning til Arbeiderpartiets T-baneløsning som ikke avlaster biltrafikk noe sted. 

Hvor miljøvennlig er egentlig det, når man samtidig vet at AP’s løsning skal bygges i områder med store forekomster av alunskifer?

Mens Høyre vil bygge en T-baneløsning som øker kapasiteten for alle byens linjer (riktig nok ikke gjennom dagens sentrumstunnell) vil Arbeiderpartiet bygge en ny tunnel som bare skal kjøre mer trafikk dit folk ikke skal, og gjøre det vanskeligere for mange reisende å komme seg til Oslo S eller Nationaltheatret. Det er ikke veldig framtidsrettet, og til mindre nytte for innbyggerne i bydelene i ytre by.