Bane NOR meldte på sine nettsider klokken 13.30 onsdag formiddag at det var forsinkelser og innstillinger ved Oslo S. Like før klokken 20 meldte de at feilen var rettet.

– Strømproblemene ved Oslo S er rettet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor.

Kontaktledningen i Brynsbakken i Oslo var revet ned. Ledningen sørger for strøm til togene, og det gir store utfordringer med å kjøre til og fra Oslo S. Det ble tidlig meldt at problemet ville ta tid å løse.

– Dette er dessverre en feil som det vil ta tid å rette opp, skriver Bane Nor som anbefaler de reisende om å velge andre transportmidler fram til problemet er løst, meldte de på nettsidene.

Blant de berørte toglinjene er regiontogene mellom Oslo og Stavanger, Oslo – Trondheim, Oslo – Stockholm og Oslo – Bergen.

I tillegg er F1, F2, L1, L12, L13, L14 Asker og Kongsvinger, L2, L21, L22, L3 Oslo S – Jaren, R10, R11, R20 og R30 berørt.