Feller døde risikotrær – mange tilfeller i våre bydeler

Rundt ti arbeidslag fra Bymiljøetaten gjør nå en ekstra innsats for å felle døde trær som kan utgjøre risiko.