Fem klasser på Brannfjell skole i karantene i påvente av svar på smitteprøver