Firbeinte kan få nye friområder på Lambertseter, Haraløkka og Manglerud

Tre områder i bydelene Nordstrand og Østensjø er på listen over mulige hundeparker Bymiljøetaten ønsker å etablere i de kommende årene.