Onsdag 25. januar hadde Østensjø SV sitt årsmøte på Oppsal samfunnshus, der lagets styre og stell ble vedtatt. Eirik Oland Nedrelid overlater stafettpinnen som lagets leder til Aina Larssen, lagets mangeårige styremedlem og solstråle. Hun tar fatt på ledervervet i en hektisk periode med valgkamp som årets største arbeidssak. Aina får med seg et solid lag i Hans Christian Apenes, Martine Smerud, Ramil Aliyev Kyrre Johan Bentzen og Sania Aliza Shabir. Lagets kompetanse spenner vidt og vi opplever at laget representerer befolkningen i bydelen vår på en troverdig måte.

Østensjø SVs to representanter gjennom mange år, Hanne Eldby og Steinar Fuglevaag har etter lang og tro tjeneste for Østensjø SV i bydelsutvalget valgt å sende stafettpinnen videre. Hanne forsvinner ikke fra Oslopolitikken, der hun er inne på Oslo SVs liste til bystyret ved valget.

Laget har i år valg å forhåndskumulere fire kandidater, med Ivar Melby på topp. Ivar er fast møtende representat for SV i omsorgskomiteen i denne perioden og tar med seg erfaringen inn som kandidat. Martine Smerud er på 2.plass og er vara til BU og fast medlem i oppvekstkomiteen i inneværende periode. Tone Salthe finner du på 3. plass. Hun er i perioden vara til oppvekstkomiteen, men har deltatt som observatør på flere møter. Den siste på kumulert plass fra SV er Ramil Aliyev, han har erfaring fra andre bydeler og nominasjonskomiteen peker på hans store språkkunnskap som en viktig ressurs for både laget og bydelen.