Fjernet usikrede skilt som skulle trygge skoleveiene på Munkerud

I lengre tid har store skilt som henviser byggetrafikk om å holde seg unna skoleveier på Munkerud stått utplassert flere steder, men flere av dem har ikke vært godt nok sikret. Nå er de tatt bort.