Flere anmelder hatkriminalitet i Oslo

Av

Oslo politidistrikt mottok 278 anmeldelser som ble kodet som hatkriminalitet i 2019. Det er en økning på 17 prosent fra året før.