Folk strømmet til Rustadsaga Sportsstue på Kristi himmelfart: – Vi har gjort klar 600 boller

Turglade mennesker koste seg på Rustadsaga Sportsstue på Kristi himmelfart. Bestyrer Sissel Ullevålseter sier seg godt fornøyd med dagens besøk.