Folk tar seg inn på branntomten på Manglerud: – Må det skje en ulykke før noe gjøres?

En nabo bekymrer seg over både voksne, barn og dyr som går inn bak sperringene til den gamle branntomten i Våronnveien på Manglerud. Grunneier lover nå å sikre eiendommen bedre.