I forkant av TMB-en bores det med lite bor, for å sjekke grunnvann. Betongelementer,
som kler tunnelen innvendig, festes fortløpende og gjør tunnelen tett. Follobanen tunnel bygges for minst 100 års levetid.
Bjørn V. Sandness

Fire «moldvarper» på 150 meter og 2400 tonn knuser vei for Follobanen – to befinner seg nå 100 meter under Vevelstadåsen i Ski

Tunnelboremaskinene (TBM) har gjort unna 70 prosent av jobben med å bore to tunnelløp mellom Oslo og Ski. Flere hundre mann jobber døgnet rundt for at du i sluttet av 2021 skal kunne suse inn til Oslo på 11 minutter.
Publisert