(Østlandets Blad)

OSLO/SKI: Drill & Blast-kontrakten på 1,2 milliarder kroner som Condotte undertegnet i 2014, hadde opprinnelig sluttdato denne sommeren. Nå er sluttdato skjøvet til september 2019, skriver Byggeindustrien.

Den italienske entreprenøren Condotte ble kastet ut av prosjektet da de begynte å slite økonomisk. AF Gruppen ble valgt som ny entreprenør for delprosjektet i juli, og starter opp i september. Med ett års arbeid blir sluttdato september 2019.

Delprosjektet skal sørge for at sporene på Follobanen kobles til det eksistrende skinnesystemet på og rundt Oslo Sentralstasjon. Kontrakten har en verdi på 1,2 milliarder kroner. Det bygges kulverter som går under den historisk viktige Middelalderparken i Gamlebyen.

– Vår kontrakt «D&B» hadde opprinnelig sluttdato i august 2018, men da kontrakten ble brutt var avtalt ferdigstillelse mars 2019. Årsaken var blant annet at Condotte ble tilført noen flere oppgaver. Slike endringer er ikke uvanlig ved langsiktig kontrakt/et langsiktig arbeid, skriver kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet, Kathrine Kjelland, i en e-post til Byggeindustrien.

– Når det gjelder spørsmålet om delprosjektet er forsinket, har vi tidligere sagt at situasjonen som oppsto med Condotte får følger for tidsbruk og kostnad. Fremdrift var mindre enn planlagt i måneden da kontrakten ble avsluttet og i månedene etter. Når arbeid ikke ferdigstilles som planlagt, blir det nye grensesnitt med andre aktiviteter som skal skje på samme tid inne på et begrenset anleggsområde. Dermed utfordres fremdriften, skriver Kjelland videre.

Kjelland fremholder at utsettelsen ikke er kritisk for om hele Follobaneprosjektet skal stå ferdig til planlagt tid, i slutten av 2021.