Foreldreopprør mot nye skolegrenser

TALSMANN: Tommy Nysveen i aksjonsgruppa «Bevar Østensjø som nærskole» vet ikke helt om han skal le eller gråte av forslaget til nye skolegrenser. Sønnen Kristian  vil få 40 minutters skolevei hvis han må begynne på Godlia. Til Østensjø skole er det fire minutter.

TALSMANN: Tommy Nysveen i aksjonsgruppa «Bevar Østensjø som nærskole» vet ikke helt om han skal le eller gråte av forslaget til nye skolegrenser. Sønnen Kristian vil få 40 minutters skolevei hvis han må begynne på Godlia. Til Østensjø skole er det fire minutter. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Aksjonsgruppa «Bevar Østensjø som nærskole» krever at forslaget til nye skolegrenser i bydelen fjernes. – Østensjø skole må bygges ut nå, sier talsmann Tommy Nysveen.

DEL

ØSTENSJØ: Som tidligere omtalt i Nordstrands Blad har Utdanningsetaten lagt frem forslag til nye inntaksområder for skolestartere høsten 2016. Dette påvirker 13 skoler i bydelene våre, deriblant Østensjø.

LES OGSÅ: Vil flytte på førsteklassingene

Talsmann for aksjonsgruppa «Bevar Østensjø som nærskole», Tommy Nysveen, syns forslaget om å flytte neste års førsteklassinger til Godlia og Manglerud skoler er en dårlig og kortsiktig løsning.

(Se faktaboks med adresser og kart nederst i saken)

Barn som kunne brukt noen få minutter til skolen, blir nå pålagt en lang skolevei.

– Jeg gikk ut døra hjemme for fire minutter siden, sier Tommy Nysveen da lokalavisen møter ham utenfor Østensjø skole, før han fortsetter:

– Det tar 40 minutter å gå fra meg til Godlia skole, men for dem som bor lengst unna tar det 45 minutter hver vei. Men det er kun på sommeren.

Får skolevei på én time

Aksjonsgruppa har målt en stigning på 73 meter fra området Nordre Skøyen til Godlia.

– Tenk deg det på vinteren! Da snakker vi skolevei på opptil en time. Da vil jo gjerne foreldrene kjøre barna sine, men området her er sperret av på grunn av T-banen og da må vi kjøre 3,5 kilometer for å komme rundt, sier Nysveen.

Han påpeker at dette ødelegger trafikkbildet for hele området.

– På den turen krysser vi skoleveien til fem skoler; Østensjø, Skøyenåsen, Trasop, Godlia og Manglerud. Da får vi stressede foreldre, og stressede sjåfører er ikke gunstig!

Splitter nærmiljøet

Et annet viktig punkt er at søsken og venner blir splittet.

– Her snakker vi om å dele boligområder på tvers. Nabobarn som har lekt sammen hele livet får ikke gå på skolen sammen, sier Nysveen.

Han forteller at familiene trekker til Østensjø skole.

– Den blir brukt som samlingspunkt utenfor skoletiden. I helgene er det yrende folkeliv ute på skoleplassen, sier han.

Ifølge Nysveen har brannvesenet vært på skolen og satt foten ned, nå er det fullt.

– Østensjø skole er sprengt. De har tatt i bruk alle kriker og kroker, lærerne har ikke nok plass og det er ikke spesialområder for elevene. Brannforskriftene brytes og det har Utdanningsetaten visst i mange år. Skolen må bygges ut nå, krever han på vegne av aksjonsgruppa.

– Vi ønsker ikke å ofre noen, vi vil ha alle barna her på Østensjø skole!

LES OGSÅ: Varsler skolekrise i Østensjø

Fullt på åpent møte

Mandag 12. oktober samlet aksjonsgruppa, Østensjø skoles FAU, skolens ledelse og Utdanningsetaten seg i et åpent møte på Østensjø skole.

– Det er ingen hemmelighet at vi syns forslaget er faglig dårlig. Vi mener forslaget hopper bukk over barnas behov, sa Nysveen på møtet.

Han sa også klart ifra at spørsmålet om skolegrenser ikke er en skrivebordsøvelse som handler om å trekke streker på et kart for å få elevtall i et skjema til å gå opp. Det handler om en trygg skolevei, og at barna gleder seg til å begynne på skolen.

– De ser på Østensjø skole som sin skole, de har lekt her hele livet. Dette forslaget betyr at småsøsken splittes fra eldre søsken som de har gledet seg til å gå på skole med. Nå må de si ha det i døra hjemme, sier han og fortsetter:

– Prognoser viser at Godlia trenger den plassen de har for å møte befolkningsveksten. Dette er å skyve problemet foran seg og la de minste bære belastningene.

Nysveen mener at det verste er at dette ikke er en midlertidig løsning.

– Utdanningsetaten mener barna skal leve med dette hver dag i syv år, sier Nysveen, som avsluttet sitt innlegg med en klar oppfordring:

– Løs dette til det beste for barna. Engasjementet i saken viser styrken i nærmiljøet. La grensene få bli slik de er, og bli med oss for å finne en løsning!

FAU på Østensjø skole er heller ikke fornøyd med forslaget.

– Vi er opprørte. Vi vil ha en treparallell-skole raskt. Vi vil ha tilstrekkelig med rom til alle elever og ansatte. Skolen må utvides uansett, så dette er en kortvarig løsning. Jeg vet ikke om vi får en løsning i 2016, men der det finnes engasjement finnes det midlertidige løsninger, sa FAU-leder Hanne Huitfeldt på møtet.

– Ikke lett å utvide

Kristin Morken fra Utdanningsetaten stilte på møtet for å forklare deres syn på saken.

– Oslo er i en veldig vekst. Det gir store problemer. Det høres hardt ut, men vi har elevplasser på skoleanleggene som vi må bruke. Dette passer til geografien uansett, sa hun.

Morken fortalte at Østensjø skole er et vernet bygg og at det derfor ikke er lett å utvide.

– Vi vet ikke hvor raskt det vil skje, men utvidelsen kan tidligst stå ferdig til skolestart i 2019. Manglerud og Godlia skoler har ledig kapasitet og kan avlaste Østensjø skole fra skolestart 2016, påpekte Morken på vegne av Utdanningsetaten.

Når Utdanningsetaten foretar endringer i inntaksområdene, gjør de en helhetsvurdering basert på disse kriteriene; avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige miljø. På møtet kom det spørsmål om Utdanningsetaten hadde gått veien opp til Godlia Skole.

– Vi har vært der på befaring, men vi har ikke gått der på vinterstid. Det kan være forhold vi ikke har lagt merke til, svarte Morken.

LES OGSÅ: Vil ha større skoler

– Mangelfulle svar

Hilde Haraldseid-Lund og Mari Bjørseth har begge barn som skal begynne på skolen om et par år. De er lite fornøyde med svarene til Utdanningsetaten.

– Det var mangelfull og lite nyttig informasjon. Mange tall og prognoser og lite fokus på barna. Vi mistenker at de har sittet med kart og penn. Det virker ikke gjennomarbeidet, sier de to mødrene til Nordstrands Blad.

Bjørseth stiller seg undrende til hva Utdanningsetaten tenker om barnas helse.

– Her legges det opp til at de skal busses og kjøres av foreldrene til skolen. Det er mer fedme og diabetes blant barn nå, så det er rart at de ikke tenker på fysisk helse, sier Haraldseid-Lund og Bjørseth.

De er naboer, og et typisk eksempel på konsekvensene som kommer når et nabolag splittes.

– Vi bor 100 meter unna hverandre. Barna våre er venner, men hvis forslaget består må de skilles og begynne på hver sin skole.

Høringsfristen på forslaget til nye skolegrenser er 23. oktober, og Utdanningsetatens beslutningsbrev sendes ut 6. november.