Alternativ to er en mindre nasjonalpark kombinert med et nytt naturreservat og friluftslivsområde, mens alternativ tre er et forslag uten nasjonalpark, men med en stor utvidelse av dagens Østmarka naturreservat vestover og et nytt friluftslivsområde, opplyser Statsforvalteren.

Totalt vernet areal er det samme for alle de tre alternativene.

LES OGSÅ: «Truls» var på joggetur i Østmarka da han kom over tørkesnor med mistenkelige planter: – Det lukta hasj

Østmarka berører kommunene Oslo, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog og Rælingen. Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i februar 2020 i oppdrag å starte en verneprosess for en nasjonalpark i Østmarka og ønsker nå innspill.

– I denne delen av prosessen er det viktig at de som er berørt, eller har meninger om en nasjonalpark i Østmarka, gir oss konkrete innspill på grensene og vernebestemmelsene som er foreslått, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth.

Fristen for innspill er 15. januar 2023.