Gå til sidens hovedinnhold

Fortau må ikke bli en belastning for beboerne!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en bydel som Nordstrand, der utbyggere stadig får lov til å fortette i småhusområder, oppstår det ofte konflikt rundt krav om opparbeidelse av vei. Utbygginger kan lede til at kommunen stiller krav om opparbeidelse av vei og fortau, fordi den økte trafikken fører til en større belastning på lokalveiene. Loven tillater at utgiftene fra dette blir fordelt på alle som bor i nærheten av veien, også de som ikke bygger ut sine eiendommer.

Det dukker stadig opp nye slike saker i bydelen, og mange fortviler seg over at de kan måtte ende opp med å betale flere hundre tusen kroner i såkalte refusjonskrav for veiopparbeidelse. Selv om det er rimelig nok at alle som nyter godt av en tryggere og mer trafikksikker vei er med å betale for den, er ikke nødvendigvis fordelingen av kostnadene rimelige. De siste årene har vi sett en økning i prisene på slike veiprosjekter, blant annet fordi veiutvidelser har blitt mer kompliserte. Veier er rett og slett ikke så enkle som de engang var.

I Ole Moes vei og i Bakketoppen ved Ljabru har en slik sak endt opp med en dobling av prisen sammenliknet med Bymiljøetatens opprinnelige estimat. Beboerne frykter nå et refusjonskrav på nærmere en million kroner per eiendom. Det samme skjer i andre veier i nabolaget.

Så høye kostnader gjør at politikere nå må revurdere hva som er en rimelig fordeling. Utbyggere som driver storstilt eplehagefortetting kan lempe kostnadene over på kjøper og har stor nytte av å selge eiendommer med gode vei- og fortausforbindelser. For naboene kan en utbedring av veien koste langt mer enn det smaker.

Plan- og bygningsloven inneholder begrensninger av hva som kan pålegges de andre eiendommene. Kommunen kan blant annet fatte vedtak om en annen fordeling av utgiftene hvis det er sterkt urimelig. Venstre har tatt initiativ ovenfor byrådet i Oslo for å se på hvordan regelverket praktiseres i dag og hva slags handlingsrom vi har for å sørge for en rettferdig fordeling av kostnadene. Om nødvendig vil vi løfte problemstillingen også i Stortinget i kommende periode.

Les også

Håper nytt forslag kan spare naboer for millioner i veikrav: – Tror dette ville vært den beste løsningen

Les også

Naboene må betale 15 millioner kroner for 255 meter med fortau - nå har to utbyggere fått samme krav: - Kommunen overlater en for stor bør til eiendommene