Historien om fartsgrensen som plutselig økte fra 30 til 40 km/t forbi Lambertseter skole i Langbølgen har vært litt av en saga.

Det var da arbeidene med nye sykkelfelt og oppgradering av Langbølgen var ferdig, at nye fartsgrenseskilt kom opp. Det fikk nabo og småbarnspappa Andreas Fadum til å reagere.

En tid før sykkelfeltarbeidene startet ble det 30-sone på en strekning forbi hovedinngangen til skolen. Det ble endret til 40-sone. Etter litt frem og tilbake, landet Bymiljøetaten på at det hadde skjedd en glipp. De ville ta tak i saken umiddelbart og rette opp feilen.

Det tok likevel litt tid, da en ny skiltplan måtte på høring. Materialmangel som følge av krigen i Ukraina skal også ha ført til forsinkelser med skiltproduksjonen.

Ny fartsgrense – i én retning

I slutten av februar kom endelig nye skilt opp. Nå var det 30-sone på strekningen fra Glimmerveien og frem til cirka 100 meter etter hovedinngangen til Lambertseter skole. Men det var bare skiltet med 30 i én retning, i retning mot Nordstrandveien var det fortsatt 40 km/t. Monica T. Olsen, presseansvarlig i Bymiljøetaten, opplyste om at skiltingen ikke var ferdig. Det skulle bli 30-sone i begge retninger.

En drøy måned har gått, men nå er endelig skiltingen ferdig og du må kjøre i maks 30 km/t i begge retninger på denne strekningen i Langbølgen.

Flere kamper i Langbølgen

Det er ikke bare ved skolen at naboene frykter for sikkerheten. Som Nordstrands Blad har omtalt flere ganger, er naboer langs veien bekymret for økt hastighet etter oppgraderingen av Langbølgen.

Et opprop for å få på plass tiltak som vil få farten i veien ned, fikk raskt over 300 underskrifter.

Nylig kunne naboene glede seg over at bystyret har vedtatt at de vil be om bedre trafikksikring i Langbølgen. De ber om at tiltakene blir iverksatt i løpet av 2023.

Hvilke tiltak som kommer skal Bymiljøetaten avgjøre, men bystyret viser til at følgende tiltak skal vurderes: sikring av krysningspunkter, bedre skilting, belysning, fartsdemper og digital fartsviser.