Jeg ser med glede at Ruter nå styrker kollektivtilbudet på Mortensrud i forbindelse med innføring av nytt bomsystem, slik de gjør i byen forøvrig. Men her må Ruter ha glemt å ta med styrking for oss beboere på Dal og på Dalsåsen.

Matebussen hit ble lagt ned i april 2018, og vi har gjort en rekke henvendelser til Ruter og politikere og bedt om at busstilbudet skulle komme tilbake. Etter nedleggelsen har som bor her vært nødt til å bruke bilen mye oftere enn før.

Vi på Dal og på Dalsåsen ønsker at utsagnet fra Ruter om at ”offentlig kommunikasjon skal være et naturlig førstevalg”, også skal gjelde for oss, så nå har Ruter, byråd for miljø og samferdsel og øvrige politikere i Oslo en mulighet til å vise at fine ord om Miljøhovedstad og Oslo Sør-satsing også gjelder i konkret handling for Mortensrud-beboere på Dal og Dalsåsen.

 

Det mangler ikke på støtte fra politikere i Oslo i saken om å gjenopprette bussforbindelsen til Lille Dal, men det ser ikke ut til å bli buss hit av den grunn. Bydelspolitikerne i bydelsutvalget mener busstilbudet bør gjenopprettes. Bystyret i Oslo har behandlet saken og har bedt byråd for miljø og samferdsel om en vurdering. Den siste uttalelsen fra Lan Marie Berg som oppfølging av bystyrevedtak 305/18, avslutter med:

Ruter vurderer fortløpende ytterligere forbedringer. Jeg vil i tiden framover samarbeide tett med Ruter for å følge med på utviklingen i reisemønster i Søndre Nordstrand, og se hvordan kundene benytter rutetilbudet. Basert på dette, vil det vurderes om det er behov for å gjøre justeringer i tilbudet på et senere tidspunkt og i forbindelse med Ruters ordinære ruteendringer.

(Saksnr. 201804424-10, arkivkode 622)

Nå kommer det en ordinær ruteendring. Er det sånn at vi på Dal og Dalsåsen likevel fortsatt må sette oss i bilen for jobbreiser, skolereiser, fritidsreiser og for å frakte barn og unge til og fra fritidsaktiviteter? Skal eldre og folk med funksjonsnedsettelser være avhengige av familie eller naboer til å kjøre eller måtte bruke TT-reiser for sine reiser til og fra Mortensrud senter?

 

Ruter skal jo sette inn en øking av avgangene mellom Mortensrud og Hauketo i rushtiden. Hva med å la samme bussene ta med oss på Dal og Dalsåsen sånn at vi også kan velge miljøvennlig i alle fall i rushtiden? Kostnadene for dette kan umulig bli vesentlige. Byråden skisserer et rushtidstilbud til Dal i overnevnte notat som et Alternativ 2.

Dette alternativet innebærer en gjenopprettelse av linje 72A som et rushtidstilbud til Dal, hvor Dal vil få halvtimesrute to timer i morgenrush og to timer i ettermiddagsrush mandag til lørdag utenom ferieperiodene. Dette tilsvarer dagens tilbud til Maikollen med linje 72C. Et slikt opplegg mandag til lørdag vil koste ca. 450.000 kroner pr. år.

Basert på tilbakemeldinger fra beboere på Dal, hvor bl.a. behovene til den eldre del av innbyggerne på Dal er blitt fremhevet, anses dette alternativet i begrenset grad å treffe denne målgruppens reiser på dagtid. Ettersom Ruter anser behovene til skoleelever og arbeidsreisende å bli dekket gjennom dagens tilbud med linje 73, forventes et eventuelt nytt rushtidsbasert tilbud til Dal å tilføre lite merverdi.

Nå når det allerede fra 26. mai skal settes inn rushtidsstyrking mellom Mortensrud og Hauketo vil kostnaden ved å forlenge denne turen med 5 min opp til Lille Dal, i alt 2 holdeplasser, høyst sannsynlig være på langt mindre enn 450 000. Det hadde vært interessant å få vite hvilken kostnad en slik forlenging av ruta faktisk vil medføre. Har dere regnet på dette og funnet det for kostbart , eller er kanskje det er sånn jeg innledet med, at dere bare har glemt oss?

Les også

Nedleggelse av Buss til Lille Dal (72A): - Helt siden vi flyttet hit, har jeg kjørt bil for å komme fra A til Å

Les også

Til ansvarlig byråd for nedlagt bussrute 72A

Les også

Bussen bør alternere mellom Brenna og Dal

Les også

Svar på innlegg om rutetilbudet på Dal/Brenna

Les også

La innbyggerne på Dal få beholde 72 A-bussen!

Les også

Satser på et bedre kollektivtilbud i Søndre Nordstrand