Gå til sidens hovedinnhold

Vil senke vannstanden her med 5,5 meter

Artikkelen er over 6 år gammel

Demningen ved Nøklevann må rehabiliteres. Det får omfattende konsekvenser for bruken av det populære badevannet i Østmarka.

ØSTMARKA/NØKLEVANN: Den 63 meter lange murdemningen ved Rustadsaga tilfredstiller ikke damsikkerhetsforskriftene og må rehabiliteres.

For å få til dette vil Vann- og avløpsetaten senke vannstanden midlertidig i Nøklevann med rundt 5,5 meter.

LES OGSÅ: Slik blir nye Manglerud bad

Starter til sommeren

Nedtappingen må skje gradvis, av hensyn til blant annet fisk og bunndyr som må få tid til å trekke seg tilbake, og skal etter planen foregå fra sommeren 2015 til våren 2016.

Arbeidene på selve demningen skal starte opp til høsten og være ferdig på nyåret 2016

Vannstanden vil trolig ikke være tilbake til gammelt nivå før i oktober 2016.

I høringsdokumenter som nylig ble behandlet i Østensjø bydelsutvalg (BU) sies det at konsekvensene av å senke vannstanden er midlertidige og har begrensede ulemper.

LES OGSÅ: Fant storfisk i Ekebergskråningen

Rammer friluftslivet

Bading og andre aktiviteter ved populære Nøklevann vil naturlig nok rammes av at vannstanden synker drastisk.

I dokumentene står det at aktiviteter vil bli vanskelig å utføre fra cirka 1. august i år og ut sesongen.

Det antydes at aktiviteter som roing og bading kan starte opp igjen på litt lav vannstand, medio august 2016, hvis man tilrettelegger for det.

Som avbøtende tiltak foreslås det å legge ut ekstra sand ved demningen og badeplassene Kattisa og Bråten.

LES OGSÅ: Sandbakken markastue får nytt vertskap

Lokale bekymringer

Østensjø BU støtter hovedpoengene og forslag til avbøtende tiltak i forbindelse med senking av vannstanden.

BU er imidlertid bekymret for unaturlig stor vannføring til Ljanselva og ber om at konsekvensene utredes nærmere i samarbeid med blant annet Miljøprosjekt Ljanselva og Østensjøvannets Venner.

Etter innspill fra sistnevnte ber de også om at det ved nedtappingen vurderes å overføre vann til Østensjøvannet. Både for Østensjøvannet sin del og for å avlaste Ljanselva.

Det påpekes også at man må ivareta tappemulighetene fra Nøklevann til Østensjøvannet, via en gammel vannledning til Bogerudmyra, så man kan overføre vann hvis det skulle skje en ukontrollert nedtapping av Østensjøvannet i forbindelse med automatiseringen av vannstandsreguleringen der.

LES OGSÅ: Endelig oppgraderes Østensjøvannet

– Det er et uttalt mål at vannkvaliteteten i Østensjøvannet skal gå fra svært dårlig til dårlig. Da må man passe på å bevare denne tappemuligheten for fremtiden, sa foreningens leder Amund Kveim til BU i åpen halvtime mandag 1. juni.