Frode Woldsund fra Ljabru har i nesten 25 år engasjert seg i lokalpolitikken på Nordstrand. I perioden 2011-2019 satt han også i Bydelsutvalget, og fungerte som nestleder fra 2015. For dette har han blitt æresmedlem i Nordstrand KrF.

Frode, som til daglig er leder for Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo, er kjent som mannen med det store hjertet. I 2016 ble han også nominert som årets Osloborger for sin mangeårige innsats for byens rusmisbrukere. I bydelens lokalpolitikk har han særlig evnet å bygge allianser og samle krefter fra ulike politiske fløyer.

Under utdelingen på Nordstrand KrFs årsmøte uttalte lederen Oddbjørn Lyngroth at Frode har sittet i alle de verv som det er mulig å sitte i lokallaget, vært partiets ene representant i Bydelsutvalget, og Bydelsutvalgets nestleder. Det er litt av en tillitserklæring, og sier samtidig ganske mye om hans enestående evner til å bygge broer og skape tillit i alle kretser.

Frode Woldsund er den tredje som blir æresmedlem i Nordstrand KrF – tidligere mottakere av prisen er Frank Hagen og Tor Holtan-Hartwig.