Gå til sidens hovedinnhold

Frustrerte Østensjø-foreldre om avvikling av barnehageplasser: – Det er virkelig ikke gjennomtenkt

Foreldre ved nedleggelsestruede barnehager i Bydel Østensjø frykter konsekvensene for barna. Nå kjemper de for å få beholde plassene sine, og allerede har rundt tusen folk signert underskriftskampanjene som er blitt opprettet.

ØSTENSJØ: Oslo, og spesielt Bydel Østensjø, har overkapasitet på barnehageplasser. Byrådet har derfor bedt bydelen redusere antall plasser fra og med høsten 2021. Nylig fikk flere av bydelens foreldre beskjed om at en eller flere barnehager vurderes avviklet. Og det har blitt opprettet flere underskriftskampanjer for å bevare barnehagene.

Nordstrands Blad har pratet med foreldre i tre berørte barnehager.

– En stor påkjenning for barna

Erik Thomas Roald (31) har barn i Bakkehavn barnehage. Han forteller at det vil være en stor påkjenning for barna hvis de må bytte barnehage. Barnegruppene har fått utvikle seg til gode vennskap over tid, og det er viktig med forutsigbarhet og rutiner, mener han.

– Det å skulle bytte barnehage blir et særlig stort problem for barn som allerede står foran usikkerhet i forbindelse med overgang til skole. De må da bruke sitt siste barnehageår på å adaptere seg til nye omgivelser, i stedet for å forberede seg til selve overgangen, sier Roald.

Roald stiller seg uforstående til at Bakkehavn er en av barnehagene som er foreslått nedlagt.

– Kriteriene som er utarbeidet av byrådsavdelingen, er en ting, og bydelens bruk av dem en annen. Det er vanskelig å forstå hvorfor Bakkehavn i det hele tatt er på listen. Dette området vil ikke ha overskudd av alternative barnehageplasser etter en eventuell nedleggelse. I hvert fall ikke for foreldre fra Abildsø skolekrets, som gjelder rundt halvparten av barna i barnehagen. Og dersom de skal flyttes vekk fra denne kretsen, kan det ha stor påvirkning på det sosiale, sier han.

Roald er godt fornøyd med barnehagen. Han trekker frem de ansattes faglige kompetanse og deres evne til å ivareta barn og foreldre gjennom god kommunikasjon. Det er også lite fravær og utskiftning blant de ansatte, forteller Roald.

Barnehagens lokasjon er også noe Roald og andre foreldre er godt fornøyd med.

– Lokasjonen i forhold til Abildsø skolekrets, som for øvrig har få barnehageplasser, er noe jeg og mange andre foreldre er godt fornøyd med. Barnehagen ligger også veldig tilgjengelig med busser og gangavstand for flere. Dette er med på å utvikle både barnas kjennskap og sikkerhet i nærmiljøet, sier han.

– Barnehagen har stort uteområde hvor barna har muligheten til å leke og skape relasjoner på tvers av avdelinger, når det ikke er koronarestriksjoner. Det er også flere gode løsninger for samarbeid på tvers av avdelingene i barnehagen.

Les også

– En ren provokasjon, sier lokalpolitiker Hanne Eldby (SV) om Bydel Østensjøs «nedleggelsesliste» over barnehager

– Lite gjennomtenkt

Tina Eugenie Bakaas (24) er SU-leder i Manglerud Barnehage. Hun forteller at flere foreldre reagerer på at barnehager i røde soner (områder med risiko for dårlig luftkvalitet) prioriteres når barnehager i bydelen pusses opp, eller det bygges nye.

Bakaas viser også til et brev fra Norges Astma- og Allergiforbund, som Nordstrands Blad har fått innsyn i. I brevet får foreldrene støtte på at det vil være bekymringsfullt om Manglerud barnehage avvikles, hvis det medfører at barna må flyttes til barnehager nærmere E6. Forurensende partikler i luften har en sammenheng med helseplager, og barn er spesielt sårbare for denne type påvirkning, skriver Norges Astma- og Allergiforbund.

– Det er virkelig ikke gjennomtenkt å stenge en barnehage med en så god plassering. Manglerud barnehage ligger midt i et trygt og barnevennlig borettslag. Det er ingen trafikk forbi barnehagen, med unntak av barnehagens parkeringsplass. Borettslagets utearealer ble pusset opp i 2020. Barna har tilgang til akebakke, klatrestativ, skøytebane, fotballbane og basketbane. I nærheten av barnehagen har det også nylig blitt laget en park, sier hun.

For et par år siden ble en avdeling i Manglerud barnehage lagt ned, og nå er fem av seks avdelinger i bruk. Bakaas forteller at en total avvikling av Manglerud barnehage vil få store følger for barnas tilknytning til området.

– Det er kun tre barnehager som sogner til Høyenhall skole, og hvis en hel barnehage forsvinner, vil det ikke være mulig å fylle opp skoleklassene. Dette vil også påvirke barnas tilknytning til området. Det er viktig for barna å kunne følge hverandre fra barnehagen til skolen.

– Jeg er utrolig fornøyd med både personale og inne- og uteområdet i Manglerud barnehage. Det eneste som trengs, er litt vedlikehold. Vi håper at Manglerud barnehage kan få støtte til vedlikehold fremfor at den avvikles.

Bakaas forteller at det var frustrerende å få beskjeden om at Manglerud barnehage kan bli avviklet. Barna risikerer å måtte begynne i en helt ny barnehage, og det vil bli flere praktiske utfordringer. Flere foreldre Bakaas har snakket med, vurderer å søke seg over til private barnehager dersom Manglerud barnehage blir avviklet, for å unngå å miste en barnehageplass senere.

Les også

Høyenhall-foreldre reagerer på mulig nedleggelse av barnehage: – Det virker som at bydelens økonomi går fremfor barnets interesser

En fortvilet situasjon

Balder Mørk (41) har en sønn som går i Havnehagan friluftsbarnehage. Mørk forteller at han ble overrasket da han hørte at barnehagen vurderes avviklet.

– I brevet fra bydelen er det listet opp flere kriterier, men slik vi ser det, oppfyller ikke vår barnehage disse. Både foreldrene og barn er godt fornøyd med barnehagen, og det blir en fortvilet situasjon hvis den blir lagt ned. Jeg ble veldig overrasket over å se vår barnehage på listen, og at vi fikk en såpass kort frist til å uttale oss, sier Mørk.

– Dersom Havnehagan friluftsbarnehage avvikles, vil vi risikere å miste noe som knytter sammen lokalsamfunnet. Dette er en mindre barnehage hvor alle kjenner hverandre godt og bor i nærområdet. Barnegrupper som er gode venner og leker med hverandre hver eneste dag, vil bli revet bort fra hverandre. Det vil også bli upraktisk for flere med lengre reisevei til ny barnehage.

I Havnehagan friluftsbarnehage er barna ute, og det er en mindre barnegruppe. Mørk forteller at han har gode erfaringer med friluftsbarnehager, også før hans yngste sønn begynte i Havnehagan friluftsbarnehage. Han forteller om flere fordeler med en barnehage med mindre barnegrupper, og at han frykter det blir mangel på barnehager med tilknytning til Abildsø skole.

– I friluftsbarnehagen leker barn med trær, røtter og steiner fremfor klatrestativer og plastleker. Dette lærer de mye av. Vi ønsket også å ha barna i en lokal barnehage med mindre barnegrupper. En ting er at det er praktisk med en barnehage i nærområdet, men vi ønsket at barna skulle knytte bånd med andre barn, som de skal begynne på skole med senere, sier han.

Les også

Høyenhall-foreldre reagerer på mulig nedleggelse av barnehage: – Det virker som at bydelens økonomi går fremfor barnets interesser

Les også

Bydel Østensjø vil legge ned flere barnehager, nå fortviler foreldrene: – Tar opp mot 45 minutter ekstra å levere barna

Les også

Endelig er den nye barnehagen på Skullerud tatt i bruk – men kun midlertidig

Les også

Alle de nedleggelsestruede barnehagene i Østensjø blir reddet unntatt én – ny barnehage blir stående tom