SV i Østensjø og Nordstrand frykter at linje 3 og 4 vil miste avganger til sentrum, hvis Høyre får gjennomslag for sin alternative T-banetunnel. Høyre må svare på hvilke linjer som skal betjene tunnelen.

Dette er saken:

- Hovedpoenget med den nye sentrumstunnelen er å kunne doble antall avganger på T-banen.

- Høyres forslag om en ny tunneltrasé vil bety at noen av linjene blir lagt utenom sentrum. Så langt har Høyre ikke villet svare på hvilke reisende som vil bli sendt utenom sentrum.

- Linjene 3 og 4 kan bli av de som rammes, slik at T-banen ikke lenger går til sentrum, men i stedet Ullevål sykehus, Sagene og Ringen kino.

BU-kandidatene Steinar Fuglevaag fra Østensjø SV og Vegard Kjendsli fra Nordstrand SV krever avklaring fra Høyre om linjene 3 og 4 vil miste avganger til sentrum. Her er deres budskap:

- Denne ideen fra Høyre gjør oss urolige for om det er vi her Oslo sør og øst som skal miste avgangene til sentrum, og få en mye mer komplisert reisehverdag. Vår bydel trenger flere kollektivavganger, ikke færre. Velgerne fortjener svar på om det er vi i Østensjø og Nordstrand som vil rammes av Høyres fikse idè.

- T-banevognene blir stadig fullere. Det borgerlige byrådet tok seg svært god tid, og nå haster T-banetunnelen. Hvis de borgerlige vinner valget, ligger det an til utsetting og avsporing av T-banetunnelen, og jeg frykter vår bydel kan bli skadelidende.

Bakgrunn

Den nye sentrumstunnelen som ble vedtatt i bystyret før sommeren, er basert på faglige tilrådninger om hva som gir størst gevinst for flest reisende, og mest byutvikling i hele byen. Denne andre sentrumstunnelen gjør det mulig å doble antallet avganger gjennom T-banesystemet.

Høyres T-banetunnel følger i stedet ring 2, uten stasjoner i sentrum og i stedet ved Ullevål sykehus, Sagene og Ringen kino. Minst en grenbane fra vest og en fra øst vil måtte betjene denne tunnelen. Disse linjene vil dermed ikke stoppe på stasjonene Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen.

Bystyrets vedtatte sentrumstunnel, på den andre siden, etablerer Stortinget T som navet for begge sentrumstunneler, samtidig som linjer uten avgang til Nationaltheatret, Jernbanetorget og Grønland vil ha stopp langt nærmere, nemlig på Bislett, Stortinget og Nybrua.

Slik fungerer kjøremønsteret

T-banesystemet er i dag basert på et enlinjeprinsipp. Dette betyr at en linje, f. eks. Kolsås - Mortensrud, trafikkerer denne linjen gjennom hele døgnet. Med mindre Høyre vil endre systemet til et flerlinjeprinsipp, hvor annenhver avgang betjener annenhver tunnel, betyr dette at minst en grenbane i øst og en grenbane i vest helt vil miste avgangene til Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen, og i stedet bli sendt til Ullevål sykehus, Sagene eller Ringen kino.

Selv hvis Høyre skulle ville gjennomføre en komplisert og kostbar omlegging til et flerlinjeprinsipp, vil dette bety at grenbanene i øst og vest som skal betjene Høyres tunnel vil få halvert antallet antallet avganger til sentrum.