Full forvirring rundt stenging av Bekkelagsveien

Etter at det dukket opp et skilt som informerte om stenging i Bekkelagsveien har det nå oppstått full forvirring rundt prosjektet. Selv hos Vann- og avløpsetaten som står bak det hele er det uklarhet rundt hva som skjer.