Fylkesmannen avviste klagene fra Ekebergsletta for Alle og naboene i Høgdefaret: - Det betyr mye for oss i KFUM/Oslo

Prosjektet KFUM Familiearena tok en positiv vending for KFUM/Oslo i dag da fylkesmannen avviste klagene som var kommet inn. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre.