Gammel villa på Holtet kan bli erstattet av nytt leilighetsbygg

Rett bak Joker på Holtet foreslås det nå å rive en gammel villa til fordel for 8 leiligheter med parkeringskjeller. Eiketrær på eiendommen skal bevares.